Avís legal

Objectiu del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu, i no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap de les àrees que hi ha especificades, per la qual cosa l’usuari haurà de dirigir-se a:

MANSOL PROJECTES, SL

CIF: B66026626
C/ Muntaner, s/n. Can Banús
08917 BADALONA (Barcelona,– Espanya)
Correu electrònic: mansol@mansol.cat
Telèfon: 93 497 03 50

Contingut del lloc web
La informació inclosa en aquest lloc web ha seguit els requeriments estipulats per la llei per a la seva elaboració, si bé això no implica en cap cas que hagi de ser necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir-se actualitzada, atesos els canvis que puguin produir-se a la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats.

La utilització de la informació proporcionada mitjançant aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, no essent MANSOL PROJECTES, SL en cap cas responsable dels errors o omissions que hi pugui haver, així com de l’aplicació o l’ús concret que pugui fer-se’n.

Drets d’autor i drets de propietat industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web, així com els elements que hi ha continguts (que inclouen, entre d’altres, text, imatge, àudio, vídeo o programari), pertanyen a MANSOL PROJECTES, SL o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar aquests elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, de manera que en queden absolutament prohibides la utilització amb finalitats comercials, la distribució, i la modificació, alteració o descompilació.

Dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, MANSOL PROJECTES, SL informa que les dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer de clients i seran tractades de manera automatitzada. Mitjançant les opcions de contacte que proporciona aquest lloc web el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en aquest fitxer. Si vol pot adreçar-se a MANSOL PROJECTES, SL, amb domicili d’activitat al c/. Muntaner, s/n – 08917 BADALONA (Barcelona, –Espanya), o mitjançant el correu electrònic mansol@mansol.cat, a fi d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Enllaços
MANSOL PROJECTES, SL no assumeix cap responsabilitat sobre enllaços cap a altres llocs o pàgines web que s’hi puguin incloure, ja que no hi té cap tipus de
control, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que els regeixin. MANSOL PROJECTES, SL facilitarà periòdicament una selecció de les disposicions legals específiques que li són d’aplicació, així com la identificació dels requisits legals corresponents.