L’oficina del Programa Làbora de Ciutat Vella, que gestiona Mansol Projectes, ha aconseguit feina per a 50 persones durant el 2016

El programa ha capacitat 3.304 persones en risc d’exclusió perquè puguin trobar feina i s’ha incrementat en un 20% les persones ateses

Durant el segon any complet de vida del programa s’ha aconseguit incrementar un 28% els contractes laborals: de 1.537 de l’any anterior als 1.967

La qualitat dels contractes supera la mitjana de la ciutat tot i les dificultats d’inserció de colectius vulnerables en el mercat laboral

A Ciutat Vella, a tocar de l’església de Santa Maria del Mar, és on hi ha l’oficina del Làbora que gestiona Mansol Projectes. Allà, la Natàlia Castán fa les sessions de treball individualitzat i també grupal amb les persones candidates a participar del Programa Làbora, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i les entitats Creu Roja, ECAS (d’on som membre actiu) i FEICAT i que han invertit 3,2 milions d’euros durant el 2016 per a la inserció laboral de persones en risc.

Durant el 2016 des del Làbora de Ciutat Vella hem treballat amb 212 persones derivades, n’hem atès 122 de noves (que se sumen a les 108 amb les quals ja treballàvem el 2015), hem fet 737 entrevistes de seguiment i hem aconseguit 50 insercions, és a dir, 50 persones han trobat feina.

El Programa Làbora va ser l’origen de la signatura de 1.967 contractes laborals durant el 2016, un increment del 27,9% respecte als 1.537 contractes que es van signar un any abans. 50 d’ells van sortir de la nostra oficina.

El projecte busca fomentar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball de la ciutat de Barcelona i es va crear a finals del 2014. Una altra dada positiva, tenint en compte el perfil de les persones a les quals s’adreça el programa, ha sigut l’increment al voltant del 20% en el nombre de persones ateses al programa durant l’any passat, en passar de 6.865 a 8.278. D’altra banda, cal destacar la capacitació de 3.304 participants que van completar el seu itinerari de formació i millora competencial i que, per tant, es considera que ja estan preparats per participar d’un procés de selecció laboral. D’aquestes 3.304 participants, que representen el 40% de les 8.278 persones ateses, prop de la meitat (48,8%) van trobar feina a través del projecte.

Els resultats del programa confirmen també les mancances del circuits habituals per a la inserció de la població més vulnerable, perquè l’objectiu no és només trobar feina a les persones derivades des dels centres de serveis socials, sinó que també és fer un acompanyament personalitzat d’aquestes persones, profunditza en la responsabilitat social de les empreses i millorar les capacitats i l’ocupabilitat dels participants, a banda de lluitar contra l’estigma que dificulta la contractació de determinats col·lectius. La dificultat de vincular el col·lectiu majoritari que atén el programa, que es troba en una situació de vulnerabilitat molt elevada amb casuístiques multifactorials (atur de llarga durada, manca d’hàbits laborals o una edat activa avançada, entre d’altres), s’aborda a partir de la tasca conjunta dels serveis socials i els 56 professionals de les 23 entitats que conformen el Làbora.

Pel que fa al perfil, del total de 8.278 persones participants el 55% van ser dones i el 45% restant van ser homes. Per edats destaquen el col·lectiu d’entre 35 i 44 anys i el de 45 a 54 anys, tots dos amb percentatges del 31% sobre el total d’atencions. Per districtes és Nou Barris el lloc del qual provenien la majoria dels participants (18,8%), seguit de Sant Martí (14,7%), Ciutat Vella (11%) i Sants Montjuïc (10,9%). Pel que fa als 1.967 contractes signats destaquen aquells que tenen a veure amb els serveis a les empreses, per davant del turisme i l’hoteleria, el comerç i la construcció. Un total de 1.245 contractes van ser a jornada completa, 558 a jornada parcial i 164 per hores.