Mansol Projectes, SL obté la certificació ISO 9001:2015

Amb aquest certificat, el Centre Especial de Treball podrà oferir els seus serveis a nous sectors industrials i socials que requereixen d’aquesta validació externa de qualitat

Després d’un intens procés, Mansol Projectes, SL ha rebut la certificació, per part d’APPLUS, del seu sistema de qualitat. Així es certifica que les activitats del Centre Especial de Treball (CET) es desenvolupen conforme els requisits de la norma ISO 9001:2015.

La feina realitzada durant els darrers mesos per poder adequar el sistema de treball existent als requeriments de la normativa ha permès aportar millores i fer un salt important en la gestió de la qualitat. Ha estat un procés en el què tot el personal de l’empresa s’ha implicat i ha aportat temps i idees.

Obtenir aquest certificat suposa la possibilitat de poder oferir els serveis de Mansol Projectes a nous sectors industrials i socials que requereixen una validació externa del sistema de qualitat. I de cara de cara a tots als agents que avui ja treballen i col·laboren amb el CET, serà un validació de la confiança que ja han dipositat en la feina feta per les seves persones.