El CET Mansol Projectes comença el procés de transformació “Lean”

Lean és una cultura centrada en les persones i en la millora contínua i comprèn una metodologia per optimitzar els processos.

Els professionals de Mansol Projectes s’estan formant des del mes d’abril en la metodologia Lean. “Posar les persones en el centre, actualitzar-nos i aportar més valor als clients ha estat sempre prioritari en la nostra manera de treballar al Centre Especial de Treball i tot això està alineat amb la filosofia Lean”, comenta Carles Omegna, director de Mansol Projectes. “Estar en continu moviment, detectar problemes de producció, poder reaccionar a temps i minimitzar riscos és molt important. Estem en un moment inicial de comprendre la cultura i el mètode Lean i totes les implicacions per poder aplicar les eines que millor s’adaptin a nosaltres”, afegeix.

Lean comporta transformació amb les persones, treball en equip i innovació en els processos per oferir als clients un millor producte/servei. Josep Antoni Aguilar, president d’Actio Global i coordinador d’operacions de l’IQS Executive Education, és la persona que està impartint les sessions formatives i acompanyant Mansol Projectes en aquest procés de transformació. Hi està col·laborant de forma desinteressada.

Mansol Projectes és una empresa de serveis qualificada com a CET i que, per tant, potencia crear llocs de feina per a persones en situació d’exclusió social i amb discapacitat.