Compartir pis: l’única opció per a persones en situació de vulnerabilitat severa

El Francisco i l’Òscar, que treballen a Mansol Projectes, han començat a viure amb l’Antonio al pis que té llogat a Santa Coloma de Gramenet

Els dos tenien una situació d’habitatge molt precària que els havia portat a viure ocasionalment al carrer

El Francisco i l’Òscar treballen a Mansol Projectes i des de fa unes setmanes han començat a viure a Santa Coloma de Gramenet, en el pis de la Fundació que fins ara acollia només a l’Antonio. Així  tots dos s’han incorporat al servei d’habitatge d’Acollida i Esperança i han pogut posar fi a una situació d’exclusió residencial severa. Cap dels dos no tenia un lloc on viure i de manera ocasional havien hagut de viure fins i tot a un parc.

Durant aquest temps que porten convivint tots tres, la relació és bona encara que necessiten encara un període més llarg d’adaptació. Es farà un seguiment coordinat amb el servei d’habitatge de la Fundació i Mansol Projectes, per tal de poder fer un acompanyament en aquest procés d’inserció laboral i d’autonomia.

Tant el Francisco com l’Òscar, estan  molt contents de tenir aquesta oportunitat, tant a nivell laboral com per tenir un habitatge digne. El fet de compartir totes les despeses facilita que puguin accedir al pis i treballen també la col·laboració i l’ajuda mútua.

Per a les persones amb exclusió social i VIH sida, trobar una casa on viure és gairebé impossible. Segons les dades de l’informe INSOCAT 14 ‘Habitatge i exclusió residencial’, el 97% de les persones que atenen les entitats socials tenen problemes d’habitatge i 1,3 milions de persones viuen en un habitatge inadequat -infrahabitatges, en amuntegament o en estructures temporals- i gairebé un milió més ho fa en un habitatge insegur -ocupacions, temporals, amb amenaça de desnonaments o amenaces violentes. A més, 18.000 persones viuen en situació de sense llar i sense sostre. La realitat, doncs, és que el parc d’habitatge públic és completament insuficient i, avui, el fet de tenir una casa és un vector d’exclusió de primer nivell i que genera molta angoixa i patiment a les persones.