Fundació Acollida i Esperança

 

Mansol Projectes, SL neix de la Fundació Acollida i Esperança, entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.

L’any 2013, l’empresa va passar a tenir entitat pròpia per tal de poder donar resposta a les necessitats de creixement i diversificació de les línies de negoci. De tota manera la Fundació és la sòcia única de la nova empresa la qual cosa garanteix  la continuïtat de l’objectiu final.