RSE

Les avantatges de treballar amb Mansol Projectes, SL són:

  • Canvieu costos fixes per variables.
  • Optimitzeu processos, milloreu la productivitat i l’eficiència.
  • Assegureu la qualitat.
  • Abaratiu costos i incrementeu la productivitat.
  • Aconseguiu avantatges fiscals.
  • Reforceu la vostra imatge solidària incrementant el reconeixement social i el prestigi i reputació de la vostra marca.
  • Us ajuda en l’accés de concursos públics.
  • Aconseguiu un plus en el compliment dels compromisos empresarials de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
  • Us facilita, si us cal, el compliment de l’obligació del percentatge mínim de treballadors amb certificat de disminució que cal contractar.