Missió

Mansol Projectes, SL, abans Manufactures Solidàries, va entrar en funcionament l’any 1999 a la ciutat de Badalona.

La seva missió és crear i mantenir llocs de treball de qualitat per a persones en situació d’exclusió social i amb discapacitat amb l’objectiu de possibilitar la seva reinserció laboral i social.

La seva visió és ser un centre especial de treball innovador i referent en  l’acompanyament socioeducatiu i laboral de les persones treballadores així com promoure aquesta innovació en la creació de projectes i en la gestió dels processos. Es tracta d’una visió basada en l’aprenentatge i la millora contínua i orientada cap a la inserció en l’empresa ordinària.

Els seus valors són:

  • Acceptació de la persona tal com és. Sense jutjar el seu passat, el seu estat actual o les seves creences.
  • Compromís i responsabilitat en relació amb l’acompanyament a les persones treballadores i també amb els objectius i acompliment dels diferents projectes.
  • Llibertat individual i autonomia. Cada persona és responsable de la seva vida. L’acompanyem des d’una voluntat i un reconeixement mutu per establir relacions d’ajuda.
  • Treball en equip i participació de les persones treballadores.