Transparència

Mansol Projectes és una empresa de serveis qualificada com a Centre Especial de Treball que ofereix llocs de feina a persones en situació d’exclusió social i amb discapacitat reconeguda per possibilitar-los la reinserció laboral i social.

OBJECTIUS GENERALS

  • Oferir llocs de treball a persones amb una discapacitat física i/o exclusió social que garanteixin, d’una banda, un mínim de recursos econòmics al treballador/a i , de l’altra, un ambient laboral en què es potenciï les seves habilitats socials.
  • Aconseguir que l’empresa, a partir d’unes ajudes limitades per part de l’Administració, sigui capaç de competir en el mercat, amb una capacitat de producció seriosa, responsable i viable econòmicament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Procurar uns mitjans econòmics suficients per cobrir les necessitats bàsiques: habitatge, alimentació, roba, despeses…
  • A partir d’unes normes específiques (puntualitat, control del rendiment, control de qualitat, disciplina, seguiment personal) proporcionar els hàbits i la responsabilitat laboral que l’ajudin a estructurar el ritme de treball.

POLÍTICA DE QUALITAT

A continuació, pots llegir la Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut Laboral de Mansol Projectes:

Mansol Projectes Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut Laboral

Mansol Projectes, SL es vetlla per donar solucions als nostres clients i per la gent que col·labora i/o treballa amb nosaltres.

Volem tenir un contacte fluid amb els nostres clients, per tal d’identificar les vostres necessitats relacionades amb l’ús dels recursos productius i així oferir-vos un servei de qualitat complint amb els requisits.

Tot i això, entenem que el millor que tenim són les nostres persones, que són la raó de ser de l’empresa. Volem generar ocupació i oportunitats per a la inserció laboral del personal.

Compromís amb la protecció del medi ambient:

Entenem la importància de protegir el medi ambient. Ens comprometem a prevenir la contaminació i a minimitzar qualsevol impacte ambiental negatiu que es pugui derivar de les nostres activitats.

Compromís amb la Seguretat i Salut en el Treball (SST):

La seguretat i la salut de la nostra gent són fonamentals. Ens comprometem a eliminar els perills al lloc de treball ia reduir els riscos per garantir un entorn laboral segur i saludable. Ens comprometem a fomentar la consulta i la participació activa dels treballadors i dels seus representants.

Per garantir aquesta política, la Direcció es compromet a gestionar les seves activitats i processos per aconseguir el compliment dels requisits legals i altres requisits aplicables relacionats amb les nostres activitats i serveis, la millora contínua i l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, medi ambient i la seguretat i salut laboral.

La Direcció de l’empresa es fa responsable de comunicar aquesta política tant al personal de l’empresa com al públic en general, d’impulsar-ne la implantació a l’empresa i de fer-la concreta fixant objectius i metes que revisarà periòdicament amb el propòsit de millorar contínuament

La Direcció de Mansol Projectes, SL
14/09/2023

COMPTES ANUALS

També trobaràs tota la informació dels comptes anuals de la Fundació Acollida i Esperança: ingressos, despeses, pressupostos i auditories a l’apartat “Els comptes clars“.