Transparència

Mansol Projectes és una empresa de serveis qualificada com a Centre Especial de Treball que ofereix llocs de feina a persones en situació d’exclusió social i amb discapacitat reconeguda per possibilitar-los la reinserció laboral i social.

OBJECTIUS GENERALS

  • Oferir llocs de treball a persones amb una discapacitat física i/o exclusió social que garanteixin, d’una banda, un mínim de recursos econòmics al treballador/a i , de l’altra, un ambient laboral en què es potenciï les seves habilitats socials.
  • Aconseguir que l’empresa, a partir d’unes ajudes limitades per part de l’Administració, sigui capaç de competir en el mercat, amb una capacitat de producció seriosa, responsable i viable econòmicament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Procurar uns mitjans econòmics suficients per cobrir les necessitats bàsiques: habitatge, alimentació, roba, despeses…
  • A partir d’unes normes específiques (puntualitat, control del rendiment, control de qualitat, disciplina, seguiment personal) proporcionar els hàbits i la responsabilitat laboral que l’ajudin a estructurar el ritme de treball.

POLÍTICA DE QUALITAT

A Mansol Projectes, SL es vetlla per tal de donar solucions als nostres clients i per la gent que col·labora i/o treballa amb nosaltres.

Volem tenir un contacte fluid amb els nostres clients per tal d’identificar les seves necessitats relacionades amb l’ús dels recursos productius i així oferir un servei de qualitat complint amb els requisits. Volem demostrar que som fiables, que complim els nostres compromisos.

Alhora, entenem que el millor que tenim són les persones, que són la raó de ser de la empresa. Volem generar ocupació i oportunitats per la inserció laboral del personal, per això és molt important el seguiment i la formació continuada dels nostres col·laboradors i col·laboradores.

Per garantir aquesta política, la Direcció es compromet a gestionar les seves activitats i processos per tal d’assolir el compliment dels requisits, la millora contínua i l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat.

La Direcció de l’empresa es fa responsable de comunicar aquesta política tant al personal de l’empresa com al públic en general, d’impulsar la seva implantació a l’empresa i de fer-la concreta fixant objectius i fites que revisarà periòdicament amb el propòsit de millorar contínuament.

Pots llegir i baixar-te la política de qualitat de Mansol Projectes en aquest enllaç.

COMPTES ANUALS

També trobaràs tota la informació dels comptes anuals de la Fundació Acollida i Esperança: ingressos, despeses, pressupostos i auditories a l’apartat “Els comptes clars“.