Mansol Projectes adquireix nou equipament per a millorar el servei de destrucció certificada de documents

El Centre Especial de Treball ha incorporat una transpaleta pesadora per a poder pesar els contenidors de material a orígen

 A la vegada, el nou equipament descarrega d’una part de la feina a les persones treballadores del CET que tenen certificat de discapacitat i s’estalvien una acció en el procés de pesar el material

El Centre Especial de Treball Mansol Projectes té en la destrucció certificada de documents una de les seves línies de negoci. Aquest servei, que és confidencial i garanteix la destrucció segons la normativa vigent i a un nivell irrecuperable dels documents que es recullen, va adreçat tant a l’administració pública com a organismes, institucions i empreses de qualsevol sector i dimensió. Actualment ocupa a 4 persones treballadores del CET.

Per seguir fent créixer els clients d’aquest servei s’ha fet una inversió en la compra d’una transpaleta pesadora. Com el seu nom indica, la nova màquina té dues funcions: la de transpaleta per a desplaçar càrregues i la de balança per a poder pesar. En el servei de destrucció documental es registra el pes abans de la seva destrucció i amb aquesta dada s’emet el certificat corresponent de la tasca realitzada.

 

Aquesta transpaleta permetrà pesar mentre es realitza la recollida i minimitzar els possibles errors, aconseguint així un major control de la traçabilitat dels documents. De la mateixa manera, el fet que amb una mateixa eina es puguin fer dues tasques redueix temps de manipulat i el que és més important, s’aconsegueix fer una càrrega menys de tot el material, un fet que els treballadors agraeixen donades algunes de les seves mancances físiques.

És important destacar que, com a centre especial de treball, els homes i les dones que treballen a Mansol Projectes tenen algun tipus de discapacitat i això fa que determinades tasques físiques siguin més difícils de sostenir. També hi ha un altre factor important que afecta al col·lectiu: l’envelliment prematur. Al CET hi ha persones majoritàriament entre 50 i 60 anys i, a aquesta edat, si s’hi afegeix aquest envelliment prematur, es fa més complexe atendre correctament la producció i mantenir la productivitat, tal i com requereix una empresa. El dia a dia, doncs, és un equilibri delicat entre la qualitat del servei i la sostenibilitat empresarial i l’atenció i l’acompanyament social a les persones que hi treballen.