Programa Làbora: incorporem prospectora d’empreses a l’entitat

Natàlia Castán, orientadora, i Susanna Saltó, prospectora, al Punt Làbora de Ciutat Vella.

Aquest any 2020, dins del Programa Làbora, s’ha incorporat com a prospectora d’empreses Susanna Saltó. La Susanna està amb la Natàlia Castán, que ja treballava com a orientadora al programa, al Punt Làbora de Ciutat Vella. El Centre Especial de Treball Mansol Projectes, vinculat a la Fundació Acollida i Esperança, forma part del Programa Làbora. 

El treball conjunt entre els dos perfils professionals, orientador/a i prospector/a, fa que es puguin crear més sinergies i que la intervenció sigui més complerta per fer possible que les persones participants al Programa Làbora trobin feina. Actualment al Programa Làbora treballen un total de 29 orientadors/es laborals i 5 formadors/es, que acompanyen a les persones candidates, i 11 prospectors/es d’empresa.

La Susanna Saltó ens comenta quina és la seva tasca: “Les persones que treballem com a prospectores detectem les demandes de les empreses i quins perfils professionals es necessiten. Traslladem aquesta informació a tots els orientadors/es i formadors/es. Es comparteix la informació, es reben candidatures i es fa una preselecció per competències facilitant així el millor encaix dels candidats i candidates. Hem de tenir un coneixement profund del mercat de treball, contactar amb empreses que tenen necessitats de contractació i oferir els/les millors candidats/es. Així mateix donem formació a les persones participants del programa sobre el mercat laboral i eines per a la recerca de feina”.

El Programa Làbora és un projecte de ciutat de cooperació publicosocial liderat per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció (FEICAT) i la Creu Roja. Cada 2 anys es fa una licitació per cobrir les places d’orientadors/es i prospectors/es i al 2019 ens van concedir, a través del Servei d’Inserció Laboral de Mansol Projectes/Fundació Acollida i Esperança, aquesta plaça de prospectora per començar a treballar al 2020.