1a Jornada de Networking Virtual del Programa Làbora: orientació a participants i contacte amb empreses

L’11 de juny ha tingut lloc la Jornada de Networking Espai Làbora, per primer cop en format virtual per adaptar-se a la situació de la covid 19.

Com a organització que forma part del Programa Làbora, hem participat en l’orientació a les persones i en el contacte amb empreses per tal de planificar l’agenda d’entrevistes de feina incloses dins de l’espai de networking, que ha reunit en total a 200 persones i a una cinquantena d’empreses. A més d’aquest networking, també va haver-hi una sessió formativa.

La Jornada va finalitzar amb l’acte de reconeixement a les organitzacions col·laboradores. El Centre Especial de Treball Mansol Projectes-Fundació Acollida i Esperança ha tornat a rebre el reconeixement com a organització col·laboradora amb el Programa Làbora, que fomenta l’ocupació de persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat laboral.

El Programa Làbora és un projecte de ciutat de cooperació publicosocial liderat per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció (FEICAT) i la Creu Roja.