Mansol Projectes gestiona la producció d’una finca propera a l’Horta de Santa Clara

20160308_132404

Aquest mes de març Mansol ha signat un conveni amb La Rufa Horta Ecològica SCP, una empresa familiar que es dedica a la producció i la comercialització de productes ecològics, especialment frescos. La finca està situada també a Fortià i té aproximadament 8500 m2 de cultiu, dels quals 350 són d’hivernacle. A partir d’aquesta primavera en portem la gestió productiva, cosa que ha permès contractar un tercer treballador dedicat a l’horta.

Mansol s’ha compromès a cultivar la finca per a obtenir-ne el màxim de producció en qualitat i quantitat. Per la seva banda, La Rufa comercialitzarà tots els productes a través de la seva xarxa de vendes, fonamentalment mercats locals, cooperatives de consum i cistelles individuals. Les dues empreses han pactat uns preus de producció a partir dels quals es finança tant el servei de Mansol com les despeses fixes i variables de la finca.

Larufa

La col·laboració entre ambdues entitats permet, a més d’un millor compliment dels objectius respectius, l’optimització dels recursos de les dues hortes, des de la maquinària a la mà d’obra. És un exemple de suma d’u més u amb un resultat superior a dos.